Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дорноговь - Сайншанд хот (Станц: Сайншанд)

Ням

2021-09-26
Шөнө
11 51
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Дэлгэрэх сум (Станц: Дэлгэрэх)

Ням

2021-09-26
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Мандах сум (Станц: Мандах)

Ням

2021-09-26
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Эрдэнэ сум (Станц: Улаан-Уул)

Ням

2021-09-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Замын-Үүд сум (Станц: Замын-Үүд)

Ням

2021-09-26
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Хөвсгөл сум (Станц: Хөвсгөл)

Ням

2021-09-26
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Айраг сум (Харуул: Айраг)

Ням

2021-09-26
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Алтанширээ сум (Харуул: Алтанширээ)

Ням

2021-09-26
Шөнө
12 53
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Иххэт сум (Харуул: Иххэт)

Ням

2021-09-26
Шөнө
8 46
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Өргөн сум (Харуул: Өргөн)

Ням

2021-09-26
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Сайхандулаан сум (Харуул: Сайхандулаан)

Ням

2021-09-26
Шөнө
9 48
O
CF
Дуу цахилгаантай аадар бороо
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Улаанбадрах сум (Харуул: Улаанбадрах)

Ням

2021-09-26
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дорноговь - Хатанбулаг сум (Харуул: Хатанбулаг)

Ням

2021-09-26
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Мягмар

2021-09-28
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-09-29
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-09-30
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах