Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дорноговь - Сайншанд хот (Станц: Сайншанд)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Дэлгэрэх сум (Станц: Дэлгэрэх)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Мандах сум (Станц: Мандах)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Эрдэнэ сум (Станц: Улаан-Уул)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Замын-Үүд сум (Станц: Замын-Үүд)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Хөвсгөл сум (Станц: Хөвсгөл)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Айраг сум (Харуул: Айраг)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Алтанширээ сум (Харуул: Алтанширээ)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Иххэт сум (Харуул: Иххэт)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Өргөн сум (Харуул: Өргөн)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Сайхандулаан сум (Харуул: Сайхандулаан)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Улаанбадрах сум (Харуул: Улаанбадрах)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Дорноговь - Хатанбулаг сум (Харуул: Хатанбулаг)

Бямба

2020-12-05
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-12-06
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-12-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-12-08
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2020-12-09
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах