Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дорноговь - Сайншанд хот (Станц: Сайншанд)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорноговь - Дэлгэрэх сум (Станц: Дэлгэрэх)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорноговь - Мандах сум (Станц: Мандах)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорноговь - Эрдэнэ сум (Станц: Улаан-Уул)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорноговь - Замын-Үүд сум (Станц: Замын-Үүд)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Хөвсгөл сум (Станц: Хөвсгөл)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дорноговь - Айраг сум (Харуул: Айраг)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Алтанширээ сум (Харуул: Алтанширээ)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Иххэт сум (Харуул: Иххэт)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Өргөн сум (Харуул: Өргөн)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Сайхандулаан сум (Харуул: Сайхандулаан)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Улаанбадрах сум (Харуул: Улаанбадрах)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дорноговь - Хатанбулаг сум (Харуул: Хатанбулаг)

Бямба

2021-06-19
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2021-06-20
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2021-06-21
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2021-06-22
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-06-23
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах