Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Сайншанд

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дэлгэрэх

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Мандах

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Улаан-Уул

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Замын-Үүд

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хөвсгөл

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Айраг

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Алтанширээ

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Иххэт

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өргөн

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сайхандулаан

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Улаанбадрах

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хатанбулаг

Пүрэв

2020-04-09
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах