Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (5)

"НИК" ШТС (Дорноговь - Сайншанд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 14.1 0.0 0.0 91.9 23.1 203.2 283.2 0.0
2014 16.0 0.6 0.0 168.6 23.5 31.3 310.7 0.0
2016 14.9 0.0 0.0 160.0 27.3 12.2 421.5 0.4
Депо байр (Дорноговь - Сайншанд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 22.2 1.0 0.0 188.4 22.9 84.5 264.4 1.8
2014 29.8 0.0 0.0 255.6 21.3 30.2 357.9 0.0
2016 17.4 1.5 0.0 86.9 27.4 16.2 305.0 0.0
Цэвэрлэх байгууламж (Дорноговь - Сайншанд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 13.0 0.0 0.0 21.2 20.0 47.5 228.1 0.0
2014 749.3 1.8 0.0 116.4 31.4 6.8 78.8 0.0
2016 11.6 1.2 10.0 78.7 28.9 8.1 349.0 0.2
Зургаан баатар хөшөө (Дорноговь - Сайншанд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.3 0.0 0.0 83.8 22.5 110.2 305.9 0.0
2014 70.1 0.0 0.0 132.8 25.8 13.6 359.1 0.2
2016 18.5 1.5 0.0 100.9 29.0 9.2 314.4 0.0
Төв хогийн цэг (Дорноговь - Сайншанд хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 17.2 0.0 0.0 109.4 24.3 185.9 298.7 0.3
2014 20.9 1.6 0.0 47.5 24.8 20.0 338.4 0.0
2016 13.6 0.0 0.0 55.1 28.3 13.6 260.2 0.0